Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Nya saker händer hela tiden

Orden ny, nya och nytt är frekventa i den här tidningen konstaterar jag. Några exempel; Pingst har gett ut en skiva med 13 helt nya sånger på svenska, skrivna i det speciella syftet att bidra till att sjunga samman svensk Pingströrelse. Läs om tankarna bakom projektet.
Och så har det varit Rådslag. Och då fick Pingst en ny styrelseordförande och ett antal nya styrelse- och styrgruppsledamöter. Nya församlingar hälsades välkomna och på Pingst Förvaltning AB:s årsstämma antogs en ny bolagsordning. Och så meddelade Pelle Hörnmark att han inte ställer upp för omval till föreståndare nästa år, vilket innebär att valberedningen redan nu sätter igång med arbetet att ta fram förslag på en ny föreståndare.
På mittuppslaget finns ett reportage om en av de nya migrantförsamlingarna, som nyligen anslutit sig till Pingst.
Och så har vi en artikel från Smålandstenar, där församlingen fått nytt mod och nytt hopp efter att ha tagit hjälp av en de församlingscoacher, som Pingst erbjuder.
I den här tidningen kan vi också bjuda på lite romantik. Anna-Sara och Diwas är nygifta församlingsplanterare i norra Indien och Nepal och delar med sig av sin ovanliga kärlekshistoria.
Pingströrelsen i Sverige har funnits i mer än 100 år, men nya saker händer hela tiden, konstaterar jag. IBRA har funnits i 60 år i år och har lagom till sommarens ungdomskonferenser under Nyhem och Hampetorp producerat ett antal nya filmer om människor och arbetet i Turkiet. Vi tittar också lite i backspegeln på IBRAs arbete genom artikeln om tre av dem som varit chefer för IBRA. De delar med sig av några magiska ögonblick från verksamheten.

JAG MÖTER IBLAND MÄNNISKOR, som säger att de läser allt i Pingst.se, och nu vill jag utmana dig att också bli en av dem. Ta med dig tidningen till badstranden, till hängmattan eller var du nu tillbringar din semester. Läs och låt dig inspireras av allt det nya som händer, och jag hoppas att du också ska känna tacksamhet för allt det trägna och idoga arbete som görs i församlingar, och av verksamheter som IBRA och PMU, för att hela tiden nya människor ska nås av glädjens och frihetens budskap.