Nya regler för statsbidraget

I år får Pingst 6 450 000 kronor i statsbidrag genom Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund. Från dessa medel tas gemensamma kostnader, som avgifter till STIM, Vigselnämdnen, Svenska bibelsällskapet och Frikyrkosamråd.
Tidigare har övriga medel betalats ut till församlingarna utifrån medlemsantal, men eftersom det inte längre är möjligt att göra så, gäller från och med i år nya regler.
Pengarna kommer i stället förmedlas till församlingar som ansöker om verksamhetsbidrag.
Styrelsen för Pingst – fria församlingar i samverkan har beslutat att följande policy ska gälla när ansökningarna bedöms:
– Projektet ska innebära en satsning som är ett nytt initiativ för församlingen/orten.
– Projektet ska ha ett evangeliserande perspektiv.
– Projekten bör vara regionala.
– Det ska vara möjligt att göra en utvärdering gentemot målsättningen.
Styrelsen har också beslutat att den akuta katastrofhjälpen till församlingar ska finnas kvar som tidigare.