Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nya Pingst ung-galor till sommaren

Även i år blir det en Pingst ung-gala på Nyhem. Och det blir premiär för en gala på Lappis. På programmet står musik, upptåg, mycket humor, show och fest kombinerat med utdelning av Pingst ungstipendier.

Galorna vill lyfta fram och uppmuntra alla de positiva initiativ som görs för barn och ungdomar inom pingst. Och genom detta inspirera ungdomarna som deltar i galan.
Ä Vi vill visa dem på goda exempel, som de kan följa, säger Pingst ungs ordförande Edward Sköllerfalk. Förhoppningsvis leder det till att de själva vill och vågar göra nya saker.
Stipendierna delas ut till årets hjältar, mentorer och till till pionärarbeten. På Nyhem får de som är verksamma i södra delen av landet ta emot sina utmärkelser och på Lappis går priserna till de som är verksamma i den norra delen. Alla som får pris får komma upp på scenen, får diplom, blommor, en trofé och uppmuntran.
Och faktiskt också en liten summa pengar, mentor- och hjälte-prissumman är på 5 000 kronor och pionjärarbetet belönas med 10 000 kronor.
Alla som vill har möjlighet att vara med och nominera personer och arbeten till priserna. Det görs via Pingst ungs hemsida, www.pingstung.se. Prisjuryn kommer att bestå av Pingst ungs regionledare. De är verksamma sedan i höstas och har på olika sätt kontakt med barn- och ungdomspastorer runt om i Sverige.
– Det har gett oss fler ögon och öron och bekräftar vårt intryck av att det är ett stort tryck på ungdomsledare ute i församlingarna. De har väldigt höga egna ambitioner och stora förhoppningar på sig och tyvärr kan den kombinationen leda till att de blir kortvariga i sina tjänster, konstaterar Edwards Sköllerfalk.
Pingst ung vill med sina stipendier vara med och sätta strålkastarljuset på det viktiga arbete som görs bland barn och ungdomar och också uppmuntra dem som är aktiva i det arbetet.
Samuel Pethersson är projektledare för galorna och säger att Pingst ung vill bjuda på en kväll, då människor uppmuntras och synliggörs. Om priserna går till människor som vanligtvis inte verkar på estrader och i det offentliga är det bara bra, som han ser det.
Ä Vi vill vara med och skapa en kultur av att uppmuntra goda föredömen och på galorna tacka Gud för de personer och de arbeten som finns.
Nyhemsgalan hålls i Nyhemshallen den 16 juni. Med på scenen finns då Örebrobandet Hansam, som efter galan också kommer att ge en konsert. Under Lappis hålls galan på fredagkvällen och kommer att vara utformad som en lovsångskonsert.
Ett pris kommer att delas ut i varje kategori under respektive gala.