Nya människor fokus för årets Nyhem

Ledarskap, familj, integration och helande är eftermiddagarnas teman under årets Nyhemsvecka. Och precis som förra året är det Pingst, som ansvarar för de samlingarna. Det övergripande temat i år är Nya människor.

Nyhemsveckan inleds fredagen den 18 juni med en ungdomskonferens. Talare under lördagen är Joakim Lundqvist, ledare för studentarbetet Ny generation.
I år kommer Stråkenhallen återigen att bli utställningsplats för en rad olika kristna organisationer, där Pingst Ä fria församlingar är en av dem. Men medarbetarna på Pingst kommer också genom olika aktiviteter och happenings utomhus och i och intill en tillfälligt uppställd second handbutik göra nyhemsbesökarna uppmärksamma på vad man
kan göra för att hjälpa församlingarna att lyckas.

I Lilla Stråkenhallen hålls måndag Ä torsdag tre miniseminarier varje dag omkring en rad olika ämnen; bland annat hur ett missionsråd kan bli mer effektivt, om skapelsen och miljö, att visa barnen vägen till en tro som bär, om våld i nära relationer och kampanjen Ditt viktigaste val.
Tisdag till torsdag anordnas pastorsfrukostar med Magnus Malm i Pingstkyrkan i Mullsjö. Och pastorer, som vill vara med och spela fotboll till förmån för församlingsplantering kommer också i år att kunna göra det på tisdagen 17.30.
På onsdagen kommer en minifestival att hållas omkring barntältet, där det också anordnas ”happy hour” varje eftermiddag.
Eftermiddagens stora seminarier kommer att avslutas med Tio goda råd för din församling i dagens ämne. Ledarna för de olika seminarierna är Andreas Frankner, ledarskap, Ingrid Svanell, familj, Åsa Danielsson, integration, och Pelle Hörnmark och John Derneborg, helande.
Under Nyhemsveckan medverkar en lång rad med talare. Några av dem är Niklas Piensoho, Tomas Sjödin, Göran Skytte, Chatrine Carlson, Marcus Olson, Rigmor Holst och David Phelps.

Fotnot: Detaljerad information om program och talare finns på www.nyhemsveckan.se