Nya hyresgäster i Pingsthuset

I början av hösten flyttade nya hyresgäster in i Pingsthuset i Flemingsberg. Det handlar om företaget AB Vårljus, som för kommuners räkning tar emot ensamkommande flyktingbarn i väntan på asylbesked.

AB Vårljus hyr den del av Pingsthuset som tidigare fungerat som övernattningsdel plus lokaler som fram tills i höst endast fungerat som lager.
Verksamheten handlar om att för sex kommuner i Storstockholm ta emot ensamkommande flyktingbarn under två till tre månader under tiden de väntar på svar på sina asylansökningar. Det är framför allt killar i övre tonåren som på det här sättet får bostad, börja skolan i närområdet och hjälp med språkträning och fritidsaktiviteter under sin första tid i Sverige.
Verksamheten är bemannad med personal dygnet runt.
När barnen fått sina ärenden behandlade och vet att de får stanna i Sverige återgår ansvaret för dem till kommunal nivå. De kommuner som AB Vårljus i Flemingsberg betjänar är Huddinge, Botkyrka, Nacka, Österåker, Vallentuna och Sollentuna.