Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nya församlingar växer fram

Under de senaste tio åren har drygt 500 frikyrkor lagts ner i Sverige. Det är en av anledningarna till att det behövs nya kyrkor i Sverige och en utmaning för Pingsts församlingsplanteringsprogram. Läs här om några församlingsplanteringar som är på gång.

I januari i år startade United Stockholm, mitt i innerstan. Församlingen möts i connectgrupper varje vecka samt till
offentliga gudstjänster varje söndag. I september kommer två nya kyrkor planteras som också bär namnet United,
i Rosengård i Malmö, samt i Göteborg.
På Södermalm i Stockholm håller ännu en kyrka på att formas, som går under namnet Life Church. Medlemmarna där möts i cellgrupper varje vecka.
Under Nyhemsveckan förra året presenterades Go Life Church i Göteborg. Församlingen är nu igång med offentliga
gudstjänster och blev också medlem i riksföreningen och trossamfundet Pingst vid årets rådslag.
I Partille utanför Göteborg kommer ännu en församlingsplantering födas under året. Den är kopplad till och samarbetar med Smyrnakyrkan i Göteborg.
I textilstaden Borås finns också ett antal personer, som kommit en bit på väg i byggandet av den nya kyrkan Re:Life.
Lifecenter Eskilstuna, kopplad till Lifecenter Västerås, har under året mötts varje vecka i lifegrupper samt hållit
offentliga gudstjänster en gång i månaden. Flera fester och middagar har också arrangerats i syfte att nå nya människor med evangelium.
Connect Church i Göteborg började i augusti förra året planera för en ny kyrka i Jönköping. Ett team formades och i
mars i år hölls den första ”Vision night” på nattklubben Sliver. I dag möts fyra lifegrupper kopplade till Connect Church.
I Växjö har under det senaste året den nya kyrkan Life Church startats. Medlemmarna möts varannan vecka i cellgrupper och varje söndag som huskyrka, vilket innebär att en gudstjänst hålls i hemmamiljö.
I Kalmar har Paul och Annika Gren haft ett spännande år som resulterat i flera nya lifegrupper där de möter nya människor. Annika kommer hjälpa församlingen i Borgholm som sommarpastor under fyra månader, men till hösten fortsätter paret att ta nästa steg i Kalmar.
Under Lapplandsveckan kommer att hållas ett seminarium för den som vill veta mer om församlingsplantering med
betoning på Norrland, där flera spännande nystarts- och församlingsplanteringsprojekt pågår.
Ä Sammanfattningsvis kan man säga att flera nya kyrkor är i starten av sin dröm, bygger cellgrupper och möts i hem, flera har startat offentliga gudstjänster och håller på att ta nästa steg. Fler städer än som presenterats här har vi kontakt med, och församlingsplanterarna är i olika åldrar, säger Ulrica Stenstrand, Västerås.
Ä En ny kyrka börjar med en dröm, samtal och planering men framför allt mycket bön. Det är en spännande resa som i princip aldrig tar slut.