Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Nya församlingar - nya människor

Sedan den 1 november 2010 har jag förmånen att leda och koordinera arbetet med församlingsplantering inom
Pingst.
Församlingsplanteringens enda existensberättigande ligger i fokuset och förmågan att nå de svenskar som ännu inte är en del av en kristen gemenskap eller församling.
I dag finns det ett skriande behov av fler relevanta församlingsgemenskaper över hela vårt land i allmänhet och våra storstadsområden i synnerhet.
Vi behöver få tillbaka missionsperspektivet på vårt eget land. Sverige är ett missionsland där den överväldigande majoriteten av befolkningen inte är lärjungar till Jesus eller en aktiv del av en kristen församlingsgemenskap.
Om Sverige är ett missionsland så behöver vi bli, tänka och agera först och främst som missionärer och pionjärer. Missionärer och pionjärer planterar, grundar och startar nya lokala kristna gemenskaper och församlingar.
VARFÖR NYA FÖRSAMLINGAR?
1.
Församlingsplantering är en biblisk modell för utbredandet av Guds rike. Det finns väldigt få exempel på evangelisation som inte ledde till församlingsplantering i Nya testamentet.
2. Nya församlingar når enklare nya människor och nya typer av människor.
3. Nya församlingar skapar nya uttryck för Guds rike.
4. Nya församlingar är mer flexibla och behöver ta mindre hänsyn till existerande former och program, och kan därigenom prioritera och fokusera tydligare.
5. En församling kan omöjligt nå alla.
6. Nya församlingar vinner och döper generellt fler nya människor.
7. Nya församlingar skapar utrymme och plattformar för fler och nya ledare.
8. Nya församlingar kan inspirera existerande församlingar.
9. Nya församlingar kan etablera sig i onådda områden.
10. Nya församlingar skapar större engagemang, ägande och förlöser nya resurser.
11. Nya församlingar hjälper oss att förbli pionjärer och offensiva entreprenörer och inte bara goda förvaltare.
12. Nya församlingar är ingen konkurrens utan ett komplement Ä men skapar hälsosam utmaning till existerande
församlingar.
13. Nya församlingar behövs på grund av den växande befolkningsmängden.
14. Nya församlingar behövs för att ersätta de drygt 250 frikyrkor som lagts ner de senaste 5Ä10 åren.
15. Nya församlingar behövs framförallt i våra växande storstäder och tätorter.