Nya årsboken – Pingströrelsen minskar med 473

I slutet av augusti kom årets upplaga av Pingströrelsens årsbok ut. Här dokumenteras det omfattande arbete som görs inom Pingströrelsen och alla kontaktuppgifter till pingstförsamlingar, missionärer och verksamheter finns samlade.

Årets årsbok inleds med en tillbakablick på Världspingstkonferensen 2010 i Stockholm, i en artikel med bilder och fakta.
I registret med pingstförsamlingarnas adresser har tre nya församlingar lagts till. Samtidigt upphörde flera församlingar under 2010, bland annat ”konferensförsamlingarna” i Nyhem och Husbondliden som uppmärksammas särskilt i en miniartikel i årskrönikan.
Enligt den statistik som presenteras i årsboken hade Pingströrelsen 467 församlingar med 82 733 medlemmar vid årsskiftet. Det är en minskning med 473 medlemmar från samma tidpunkt föregående år.
I statistiken ingår det fulla antalet medlemmar från 47 gemensamma församlingar med sammanlagt 7 378 medlemmar.
Dessa är anslutna till Pingst Ä fria församlingar i samverkan samt till ett eller flera samfund.
De gemensamma församlingarna är märkta med stjärna (*) i statistik och adressregister.