Ny utbildning för blivande missionärer

Ett år efter starten av den gemensamma pastorsutbildningen ALT har Pingst nu också gått in i ett samarbete med Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen om en missionsutbildning. Det handlar om PROMIS, Programmet för Mission och Interkulturella studier, som under några år funnits på Örebro Missionsskola. Till hösten blir det möjligt att också följa programmet i Jönköping.

PROMIS innehåller fyra olika delkurser: Missionskunskap, Kulturförståelse, Omvärldskunskap och Interkulturell
Tjänst.
Kursen lämpar sig för den som tänker sig tvärkulturellt arbete internationellt såväl som i Sverige, eller för den som bara är nyfiken på mission. En del studenter är inne i en rekryteringsprocess för tvärkulturell missionstjänst. Andra önskar veta mer om vad det innebär att vara missionär och vill bearbeta sina funderingar i ett tidigare skede.
Enligt Pingsts Missionärsmanual rekommenderas alla blivande pingstmissionärer att läsa kursen.
Från och med i höst blir det möjligt att läsa Programmet för Mission och Interkulturella Studier på halvfart i antingen
Örebro eller Jönköping, detta dock under förutsättning att tillräckligt antal studenter söker och antas. I Jönköping delar
utbildningen lokaler med Akademi för Ledarskap och Teologi och June Folkhögskola. I Örebro fortsätter kursen att ges på Örebro Missionsskola.
Under hösten hålls två delkurser; Kulturförståelse och Interkulturell tjänst. Kurserna varvar föreläsningar, seminarietid i grupp samt litteratur och inlämningsuppgifter.
Föreläsningarna sänds live över videokonferens och går att följa från både Örebro och Jönköping.
Under seminarietiden finns en lokal handledare på plats. Denna person följer också studenterna under årets gång.
Under våren 2013 ges ytterligare två delkurser; Missionskunskap och Omvärldskunskap. Även dessa går att följa från både Örebro och Jönköping. Höstterminen startar med ett inledande gemenskapsdygn 26Ä27/8 och avslutas 17/12 med en heldag tillsammans.

Fotnot: Läs mer på: http:// www.pingst.se/viewNavMenu. do?menuID=318