Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny skrift om äldsteskap

Teologiska nätverket i Pingst har presenterat ännu en skrift i serien Trons Hemlighet. Titeln på den är Äldste – att leda Guds församling.

Hur bör den kristna församlingen ledas? Och vem är lämpad att vara dess ledare?
Äldste är Nya testamentets vanligaste beteckning för församlingsledare. Men hur definieras en äldste? Och vem väljer vilka som ska leda den kristna församlingen?
Det är några av de frågor som behandlas i skriften, som vill inspirera till ett förnyat samtal om det viktiga uppdraget som församlingsledare.
Äldste Ä att leda Guds församling ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av Teologiska nätverket i Pingst. Den köps enklast i Pingst Webshop.