Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny samtalsdag

Dopets innebörd och praxis är ämnet när teologiska nätverket inbjuder till öppen samtalsdag på Pingsthuset i Flemingsberg. Torsdagen den 28 september är det dags.

Höstens samtalsdag om dopet är en uppföljare av den teologdag om dopet som hölls i våras. Då handlade det om att ge en teologisk och vetenskaplig grund omkring vad Bibeln säger om dop och hur traditionen sett ut.
Den här gången är det dopets innehåll och praxis som blir föremål för samtal efter ett par inledningsanföranden.
– Under dagen kommer säkert frågan upp ifall icke baptistiskt döpta ska kunna bli medlemmar i en pingstförsamling, säger församlingskonsulent Kent Cramnell.
Medverkande under dagen är Sten-Gunnar Hedin, Dan Salomonsson, Peter Halldorf, Lena Tellebo, Uno Solinger och Kent Cramnell.

Fråga med många bottnar
– Tanken är att det ska bli en dag då vi i samtal får bearbeta dopfrågan på djupet och de frågeställningar som finns ute i församlingarna, säger Dan Salomonsson, som kommer att fungera som samtalsledare under dagen.
– Det är en fråga med många bottnar och svaren är inte alltid så enkla.
– Vilken dopsyn vi har har också betydels för vår församlingssyn.
Särskilt inbjudna till samtalsdagen är landets pingstpastorer och övriga undervisningsansvariga i pingstförsamlingarna, men alla intresserade, också de som kommer från andra trossamfund är välkomna. Dock krävs föranmälan till Kent Cramnell. Under dagen serveras lunch och kaffe till självkostnadspris.

Fotnot: Det teologiska nätverket kommer i höst ut med ännu en småskrift på Libris förlag. Den här gången handlar det om dopet.