Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny resa för ungdomspastorer

Pingst inbjuder ännu en gång till en inspirationsresa för ungdomspastorer. Den här gången går resan till Asien och förhoppningen är att deltagarna ska få uppleva en resa som sätter spår både i dem och de ungdomar de jobbar med.

– Grundsyftet med resan är att öka engagemanget för mission.
Det säger Annelie Lennartsson, som är Pingsts missionsinspiratör med fokus på ungdom. Resan kommer att genomföras mellan den 16 och 27 april 2016. I fokus står utmaningarna i de stora städerna i världen, onådda folk och fattigdomsutmaningen.
Resan kommer att inledas och avslutas i Bangkok, men i mitten delar man upp sig under några dagar och besöker andra platser. Då får resenärerna välja mellan att besöka en onådd folkgrupp eller ett fattigdomsbekämpningsprojekt.
Resenärerna får vara beredda på att uppleva äventyr och möten med helt andra omständigheter än hemma.
Omkring 30 pastorer kommer att kunna beredas plats på resan, som kostar 9 995 kronor och som man anmäler sig till via www.pingst.mission.se. Anmälan ska göras senast 15 januari.
Den 15 mars 2016 hålls sedan en föreberedelseträff på Pingstkontoret i Alvik.
Annelie Lennartsson, missionsinspiratör, Niclas Lindgren, direktor för PMU, Pontus Fridolfsson, verksamhetsansvarig
för Media, och Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst, kommer att finnas med på resan. I planerings- och ledningsgruppen ingår också ungdomspastor Andreas Svedman från Lidköping.
Mattias Sennehed, ungdomspastor i Malmö, var med på 2014 års resa för ungdomspastorer:
– Jag tycker du kan åka för att tänja bilden av vad både du och, främst, Gud kan. Mötet med Guds hjältar i andra länder har gett grym inspiration för mig i min uppgift här hemma. Åk!, uppmanar han.

Fotnot: Mer information och anmälningsmöjlighet finns här: www.mission.pingst.se