Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny pingstkyrka vill ta plats i samhället

Hur resonerar pingstförsamlingar som planerar att bygga nytt? Pingst.nu har frågat en en församling som byggde sin kyrka för 10 år sedan, och tre församlingar som går i ombyggnads- eller byggplaner. Vad prioriterar man? Hur tänker man om lokalerna och den framtida verksamheten? Ledord som ”öppen kyrka”, ”kyrkan mitt i byn”, ”betjäna samhället” förenar, liksom ”kafé”.

Värnamo

I oktober 2006 var det 10-årsjubileum för ”Arken”, Pingstkyrkans i Värnamo stora byggnad.
– Vi ville inte bara bygga en ny kyrka, utan göra en större satsning, berättar Lars Sjöholm, som var ordförande i församlingens byggnadskommitté. Vi ville riva de eventuella ”trösklar” som fanns till kyrkan, och tänkte att vår satsning skulle komma hela kommunen till del.

Välutnyttjad konferenslokal
Resultatet blev bland annat en av kommunens mest utnyttjade konferenslokal, med närliggande restaurangkök och café, sporthall, förskolor och second hand-affär som drivs av pingstförsamlingen.??
– Flexibilitet och samutnyttjande var våra ledord när vi planerade. Vi ville kunna ha så många aktiviteter som möjligt i varje lokal. Själva kyrkolokalen rymmer cirka 600 personer, men den kan kopplas ihop med vår så kallade Vardagskyrka, och även med sporthallen. Totalt kan dessa tre lokaler rymma cirka 1400 besökare.
Byggnaden innehåller många olika utrymmen för framför allt barn- och ungdomsaktiviteter, som var något som församlingen prioriterade vid planeringen. Tack vare lokalerna har de kommit igång med nya aktiviteter, och har fått helt nya kontakter med bland andra nyblivna mammor och deras barn.
– Vi är väldigt nöjda med resultatet. Idag är det inte många i Värnamo som aldrig har varit i Arken. Det har blivit den naturliga samlingsplats i kommunen som vi drömde om.

Sålde gamla kyrkan
En stor del av finansieringen fick församlingen genom försäljning av gamla kyrkan, samt genom att bygga och sälja 30 hyreslägenheter. Idag täcker resultatet av konferens- och kaféverksamheten alla driftskostnader för hela Arken-anläggningen.

Kalmar

– Det viktigaste för oss är att vi får en öppen kyrka, som finns till för hela stan och samhället, menar Uno Solinger, föreståndare i Kalmar pingstförsamling.
Församlingen har haft en mödosam process att få tillstånd från kommunen för att bygga. Nu finns en tomt reserverad, och man hoppas på att under hösten få ett slutligt godkännande.
Den öppna kyrkan är inget nytt koncept för församlingen, som redan nu jobbar medvetet med till exempel språket i kyrkan, eller med tonvikten på gemenskap. Det vill de utveckla ytterligare i de framtida lokalerna.
– Sedan tio år har vi kyrkkaffe, vilket är viktigt både för medlemmarna och nya. Så i anslutning till kyrksalen ska det finnas en servering, som kan fungera som allmänt café under veckorna. Mitt i fastigheten vill vi ha ett kyrktorg där nya besökare ska kunna få kontakt och information. Viktigt är också samtalsrum för själavård, andaktsrum och mindre samlingslokaler.

Bättre lokaler
Självklart för församlingen är att de verksamheter som redan är prioriterade ska få bättre lokaler i och med ett nybygge. Framför allt barn-, ungdoms- och studentarbetet. Kanske bygger de en lekpark som blir öppen för allmänheten.
Den nya tomten ligger i de centrala delarna av Kalmar, nära ett stort affärscentrum, högskolan, sporthall och gym.
– Kyrkan kommer att bli mer synlig i samhället, och läget ger oss stora möjligheter att skapa kontakt med människor, vilket är viktigt för oss.
Församlingen tänker inte bygga upp något med vinstsyfte, då man inte vill bli ekonomiskt beroende av uthyrningsverksamhet.

Gävle

– Vår första prioritering måste vara att se behoven som finns i samhället, säger Gävle pingstförsamlings föreståndare Sven-Gunnar Hultman. Vi vill se en större genomströmning i kyrkan, vi vill ha mer av en öppen ”Vardagskyrka”. Idag är kyrkan oftast stängd. Vi får aldrig glömma att vår kärnverksamhet är gudstjänsten – så vi behöver ha en väl fungerande gudstjänstlokal. Men vi kan inte bygga för ett möte en gång i veckan, vi måste bygga så att lokalerna också kan användas till annan verksamhet.
Den nuvarande Pingstkyrkan i Gävle stod klar 1963, och är idag i behov av renovering. Församlingen har i flera år