Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny Pingst temat för 100-årsjubileum

100 år av pingst i Sverige bör inte passera obemärkt. Vare sig hos allmänheten eller i församlingarna. Ge hela året temat Ny Pingst, bjud in till öppet hus, låt människor få svar på sina frågor om pingströrelsen, men våga också ställa de rannsakande frågorna. Den utmaningen har just gått ut till landets alla pingstförsamlingar.

”Vi tror att det har betydelse för många församlingar och närstående när många församlingar och konferenser sätter fokus på samma tema”, står det bland annat i ett brev som gick ut till alla pingstförsamlingar för några veckor sedan.
Evangelistveckan i Jönköping, Nyhems- och Lapplandsveckorna, Evangelistveckan i Örnsköldsvik och Predikantveckan i Stockholm har fått förslag om att anta Ny Pingst som tema för 2007, liksom Rådslaget i maj.
Och när firandet av 100 år av Pingst inleddes i Skövde härom veckan fanns också detta tema med.
Sten-Gunnar Hedin utmanar också landets pingstförsamlingar att under pingsthelgen 2007 bjuda in till öppet hus och utfrågningar i sina kyrkor. Målet är ett förnyat möte med allmänhet och press i fullständig öppenhet om vilka vi är.

Vill vara Andens folk
– Vi ska göra klart att vi vill vara Andens folk, det vill säga att vi är kristna karismatiker och hur vi som sådana söker Guds hjälp, säger han.
Ett sätt att förbereda en sådan helg kan vara att på olika sätt lista de frågor som allmänheten vill ha svar på.
Under våren kommer också Pingsthuset att presentera ett studiematerial i samarbete med Bilda. Det kommer att handla om självbild, om ödmjukhet, rannsakan och om Andens olika aspekter.

Evangelisationssajt
I planeringen inför jubileumsåret 2007 finns också uppstart av en så kallad evangelisationssajt. Det handlar om en mediekanal på Internet, som innehåller teve- och radioprogram och artiklar för dem som söker Gud, och en möjlighet att koppla dessa personer vidare till kontakt med en församling.
Bokverket om Svensk Pingsthistoria, en böneoffensiv för Sverige och inbjudan till det nordiska och europeiska pingstjubileumsfirandet i Oslo är andra inslag i det som går under det gemensamma namnet Ny pingst.
Projektledare för detta arbete är Staffan Swahn. Pressansvarig är Rasmus Troedsson och övriga resurspersoner är Sten-Gunnar Hedin och Ingrid Svanell.
Frågor och funderingar omkring projektet Ny Pingst kan skickas till nypingst@pingst.se.