Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny organisation

Pingst ung bantar ner rikskontoret

Pingst ung satsar på decentralisering av sitt arbete genom en minskad stab på riksnivå och fler deltidsanställda regionalt. – Vi vill komma närmre de lokala församlingarna i vår vision att hjälpa dem att lyckas, säger Edward Sköllerfalk, ordförande.

Vid ett extrainsatt årsmöte den 28 september, fattades det beslut om en ny inrikting för Pingst ung. Verksamhetsplanen för 2011-2013 innebär en omorganisering mot mer regionala resurser.
Ä Vi fortsätter arbeta utifrån visionen att hjälpa församlingar att lyckas, men medan vi tidigare haft fokus på ett starkt rikskansli, satsar vi nu på fler deltidsanställda regionalt, berättar Edward Sköllerfalk.
Enkät bakom ny inriktning
Till grund för den nya inriktningen ligger en enkätundersökning i samband med Träning för tillväxt förra vintern, där uppåt 500 barn- och ungdomsledare fick svara på frågor om vilka behov de såg i arbetet. Den visade på ett lågt engagemang i det nationella arbetet, och en önskan om mer kontakt och stöd i det lokala arbetet.
Ä Svaren bekräftade det spår vi redan var inne på och responsen inför vår nya inriktning är stor, säger Sköllerfalk. Många säger att det är detta de har längtat efter i alla år.
”Viktigare nå ut i landet”
Personalstyrkan på fem tjänster centralt i Flemingsberg, minskas nu till en och en halv tjänst, som ska täcka administrativa uppgifter som bland annat bidragsansökningar och söndagsskolematerialet Leva livet.
Ä Vi ser det som viktigare att kunna nå ut med kraft i landet än att ha en stark administration. Skulle det uppstå brister centralt får vi gå in och stärka upp dem, säger Edward Sköllerfalk.
De resurser som frigörs går till att börja med till fyra deltidsanställda med ett ansvar gentemot barn- och ungdomsledare i de olika regionerna.
Ä En viktig uppgift för dem blir att stötta, uppmuntra och nätverka. Bland annat kommer man att satsa mer på regionala läger, då många lokala församlingar saknar resurser till att själva ordna sådan verksamhet.
På nationell nivå är tanken att fokusera mer på nyårskonferensen Unite, samt på Nyhem och Lappis, och det kan bli aktuellt att anställa någon för att arbeta specifikt med detta.
Det yttersta målet är att bistå lokala församlingar i att vinna nya barn och ungdomar för Jesus, men också att behålla dem som redan finns.
Ä Det gäller att utveckla ett livslångt lärjungaskap hos de unga. Vi tappar många i studentåldern, då ungdomsgängen splittras och tron prövas, säger Sköllerfalk.
Behov av äldre ledare
Han ser ett behov av fler äldre ungdomsledare som kan fungera som förebilder och mentorer, och att ungdomsarbetet inte isoleras från församlingens övriga verksamhet.
Ä För att ha någonting att ge ut måste barn- och ungdomsledarna tro på sig själva och det de gör. Det finns ett stort behov hos dem av att bli sedda och bekräftade. Vi vill skapa en vikänsla och ingjuta nytt mod och kraft, inte komma ovanifrån och styra utan vara med och stötta.