Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny ordförande för förkunnargemenskapen

Andreas Ardenfors från Linköping är ny ordförande i pingströrelsens förkunnargemenskap. Han efterträder Lars-Evert Jonsson, Värnamo, som lett gemenskapen sedan den bildades på Predikantveckan 2000.

Valet ägde rum på förkunnargemenskapens årsmöte, som hölls i samband med Rådslaget för Pingst – fria församlingar i samverkan. Gemenskapen har idag cirka 400 aktiva förkunnare som medlemmar plus 200 veteraner.
Vid den ekonomiska redovisningen visade det sig dock att disciplinen att betala medlemsavgiften, 300 kronor respektive 175 kronor för de olika medlemsgrupperna, kunde vara bättre. Förkunnargemenskapen arbetar bland annat med gemenskapsträffar för förkunnare, fortbildning och nätverksbyggande på olika sätt.
–?Jag brinner för att höja statusen på det vi håller på med och att öka förståelsen för förkunnartjänsten, sa den nyvalde ordföranden Andreas Ardenfors i slutet av årsmötet.

Tydlig arbetsförmedling
Han uttryckte också förhoppningar om att den nyvalda styrelsen på ett tydligt sätt ska göra en arbetsfördelning så att var och en får sitt ansvarsområde.
–?Jag tror mycket på sprängkraften i att vi är tillsammans och min dröm är att hitta resurser för att kunna uppmuntra varandra på olika sätt.
Förkunnargemenskapens styrelse består nu av Andreas Arden­fors, Beryl Lindeman, Tomas Höglund, Jenny Bergh, Tina Fosselie, Roland Nelson. Kent Cramnell är adjungerad sekreterare.
Förkunnargemenskapen har en egen hemsida med adress www.forkunnargemenskapen.se, där man kan läsa mer om hur den fungerar och arbetar.