Ny medlem i Pingst – ffs

På Rådslaget i april välkomnades ytterligare en församling i pingstgemenskapen. Det handlar om församlingen The Way i Hallunda, söder om Stockholm.
Församlingen The Way består av cirka 30 medlemmar. Församlingen är bildad som en avknoppning från en dotterförsamling till Botkyrka Pingstförsamling och leds av pastor Michael Johansson.
Fem pingstförsamlingar i närområdet har tillstyrkt medlemskap i Pingst – ffs för församlingen, även Botkyrka Pingstförsamling, trots av av­knoppningen inte varit oproblematisk.