Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny kyrka i Jönköping

Den 16 mars var det dags för första offentliga gudstjänsten i församlingsplanteringen Connect Church Sliver i Jönköping. Nu hålls möten där varje söndagseftermiddag klockan 15.00.

I mars förra året började en grupp samlas i Jönköping till så kallade ”Vision nights”, för att samtala, be och drömma omkring en ny församlingsplantering i staden. I höstas fortsatte man med bön- och lovsångskvällar och startade också smågrupper, så kallade Life-grupper.
Initiativet till planteringen kommer från Connect Church i Göteborg, som också fungerar som en moderförsamling och finns med i arbetet på olika sätt.
Ä Vårt gäng tränar deras gäng, berättar Camilla Olsson, pastor i Connect Church i Göteborg. Jag och min man Anders har båda upplevt Guds tilltal att gå in i detta.
De utgör också en del av ledarnätverket för församlingsplantering inom Pingst i Sverige. Ansvariga för arbetet på plats är Emma och Marcus Duseus.
Ä Vi fick kontakt med dem och upptäckte att vi delade samma vision om en ny församling i Jönköping.
Men varför just i Smålands Jerusalem kan man undra. Är det inte kyrktätt nog där?
Ä Nej, säger Camilla. Det bor 130 000 personer i kommunen och högst 10 000 av dem har någon kyrklig förankring, det finns alltså enormt mycket fler människor att nå.
Ä Connect Church i Jönköping är tänkt att bli en kyrka för dem som inte har någon kyrka, tanken är alltså inte att få över folk från andra kyrkor dit.
Nu blir det gudstjänst i Connect Church Sliver varje söndag. Namnet Sliver kommer från lokalen som hyrs för gudstjänsterna, Sliver är en del av nattklubben Harrys i Jönköping.