Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny kurs om församlingar och sociala medier

Hur kan församlingar använda sig av sociala medier och göra sig hörda i mediebruset? Till hösten startar TV Inter i samarbete med Levande medier ett tvåårigt pilotprojekt för medieintresserade församlingsmedlemmar i hjärtat av Småland kring de här frågorna.

Den 17Ä18 september kommer en kick off-konferens att hållas i Stockaryd och representanter för tio församlingar har då möjlighet att vara med och tillsammans bilda ett nätverk, som på olika sätt hjälps åt att ta fram material att lägga ut på tvinterplay, som sedan kan kopplas till olika sociala forum.
Några församlingar har redan anmält intresse, i övrigt gäller först till kvarn. Förhoppningen är att det i framtiden ska bildas fler liknande nätverk, men att man börjar jobba i några församlingar kring Stockaryd beror på att där finns det redan ett uttalat intresse.
Ä Idén har Anders Wisth och Ingemar Helmner haft och de funderade på att anordna ett seminarium om detta på Nyhem, säger Roger Svanell, producent på TV Inter. Namnet Levande Media kommer också från dem.
Något Nyhemsseminarium blev det inte i år, men däremot bestämdes alltså att TV Inter och Levande Media gemensamt skulle starta det här försöksprojektet.
Inriktningen på projektet bestäms först när man ser hur försöksgruppens sammansättning kommer att se ut. Tanken är att tio församlingar ska kunna skicka tre personer vardera. Deltagarna kommer att jobba i mindre grupper och sedan mötas till ett antal större samlingar då de får professionell handledning, tillgång till utrustning och möjlighet till nätverksbyggande.
Målet är att denna grupp tillsammans ska kunna producera intressanta program som spelar en levande kristenhet i centrala Småland. Intresseanmälan görs till info@tvinter.se