Ny kurs med svenskan i fokus

I augusti startade Kaggeholms folkhögskola en ny kurs, ”Allmän kurs med svenska som andraspråk”. Allmän kurs innebär att man på 1-3 år kompletterar enstaka kurser/läser in hela gymnasiet. Inriktningen ”Svenska som andraspråk” betyder att ett starkt fokus ligger på att utveckla svenskan i alla de ämnen man läser.
Kursen ligger under Kaggeholms folkhögskola, men undervisningen sker i Citykyrkans i lokaler i centrala Stockholm.
Målgruppen är nysvenskar som kom till Sverige när de var för gamla för att börja gymnasiet.
-Vi ser hur församlingar brinner för att jobba med integration och för oss som folkhögskola är det viktigt att genom utbildning skapa bättre förutsättningar för integration. Genom att ha kursen inne i stan ökar vi tillgängligheten för vår målgrupp, säger Claes Newman, rektor på Kaggeholms folkhögskola.