Ny kristen tankesmedja

Sverige har fått ett nytt kristet forskningsinstitut och tankesmedja. Claphaminstitutet som bildades i januari har till syfte att stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och av kristen tro i ekumenisk anda och i enlighet med Lausannedeklarationen. Dessutom ska den arbeta för den kristna trons tillämpning på kultur- tros- och samhällsförhållanden i Sverige och i världen, samt sprida kunskap, forma nätverk och bilda opinion för detta ändamål.

Kvalificerade personer
Professorn och tidigare riksdagsledamoten för kristdemokraterna Tuve Skånberg är tillsammans med Pingsts föreståndare Sten-Gunnar Hedin, pingstpastor Dan Salomonsson och EFK:s ordförande Stefan Swärd inititativtagarna till bildandet av stiftelsen.
Stiftelsen ska på olika sätt knyta till sig kvalificerade personer, som sedan ska presentera sitt arbete på olika publika sett, exempelvis i artiklar, genom föredrag eller publikationer.

Ekumenisk blandning
Bland de 64 personer som förutom de fyra initiativtagarna bildade stiftelsen finns bland andra EFK:s missionsdirektor Anders Blåberg, Peter Baronowsky, ledare för Frälsningsarméns Fortbildnings­institut, pastorn och ledaren för Livets Ord Ulf Ekman, Anders Sjöberg, missionsföreståndare för EFS, Carin Stenström, chefredaktör för Världen idag, Elisabeth Sandlund, chefredaktör för Dagen, Bertil Gärtner, biskop emeritus, och paret Marie och Lasse Nylén som arbetar med Levande familjer.