Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny i tjänst

Även i höst har introduktionsdagar hållits för den som är nyanställd i pingstförsamling eller gemensam verksamhet. Kursen hålls på Kaggeholms slott på Ekerö utanför Stockholm.
Kursen Ny i tjänst leds av Ingrid Svanell, Verksamhetsledare för Pingst församling, och som lärare medverkar även Stefan Beimark, Pelle Hörnmark och Magnus Wahlström.
På programmet står till exempel samtal om yrkesidentitet, undervisning i konflikthantering och i att leda frivilliga ledare.