Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Fem regionledare. Från vänster Peppe Eriksson (Region Norrbotten/Västerbotten), Ulrika Wadskog (Smålandsregionen), Semias Schenberg (Västkustregionen), Tomas Jönsson (Region Skåne/BlekingeKarlskrona) och Hans Wikström (Region Jämtland/Medelpad). Tanken är att det ska finnas åtta stycken och att de tillsammans utgör LP-verksamhetens ledningsgrupp. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Fem regionledare. Från vänster Peppe Eriksson (Region Norrbotten/Västerbotten), Ulrika Wadskog (Smålandsregionen), Semias Schenberg (Västkustregionen), Tomas Jönsson (Region Skåne/BlekingeKarlskrona) och Hans Wikström (Region Jämtland/Medelpad). Tanken är att det ska finnas åtta stycken och att de tillsammans utgör LP-verksamhetens ledningsgrupp. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Ny färdplan för LP-verksamheten

Församlingsnära är nyckelordet när LP-verksamheten tar sikte mot framtiden, liksom att lyfta den unika kombinationen av sociala insatser och frimodig omvändelseförkunnelse.

Hans Wikström är sedan hösten 2017 verksamhetsledare för LP-verksamheten. Från och med årsskiftet gick han in i uppgiften på heltid och de första månaderna har han lagt stort fokus på att sjösätta LP-verksamhetens nya färdplan.
Efter ett tufft ekonomiskt år 2016, som bland annat ledde till nedläggning av hvb-hem och en del andra nödvändiga ta form.
Två behandlingshem och några stödboenden finns kvar som riksorganisationens verksamheter. Rikskontoret är nedbantat och ger framför allt stöd till regionerna kring LP-arbete bland kvinnor och unga och olika utbildningsinsatser.
LP-verksamheten har nu ordet ”församlingsnära” som sitt nyckelord. Det innebär att man vill att arbetet ska bäras av lokala församlingar, som arbetar tillsammans i en regionorganisation parallell med den som nätverket Pingst Pastor arbetar efter.
På sikt ska LP-verksamheten ha en ledare i varje region. Idén är att det ska vara personer anställda och förankrade i lokala församlingar och att LP-verksamheten köper viss tid av dem.
– Det leder till att vi i LP får den lokala församlingsförankringen och att vi jobbar tillsammans med Pingst Pastors säger Hans Wikström.
Hans är förutom verksamhetsledare också en av regionledarna. Hans område är Västernorrland och Jämtland.
Än så länge är fem regionledare rekryterade. Tanken är att det ska finnas åtta stycken. Regionledarna utgör också tillsammans LP-verksamhetens ledningsgrupp.
– Det som händer lokalt och regionalt blir regionledarna bärare av och tar med sig till riksperspektivet, säger HansWikström och poängterar att det är viktigt att det lokala perspektivet och engagemanget får vara det som styr verksamheten.
Det är också de LP-arbeten som ligger väldigt nära församlingarna som fungerar bäst, menar han.

Hans Wikström berättar att han i sin region samlat representanter från alla församlingar för att göra en inventering av allt det LP-arbete som redan görs och tillsammans fundera kring vad det finns för ytterligare behov. Vid den samlingen visade det sig handla om ett stödboende.
Efter det mötet har man kollat vidare vilket intresse och vilka möjligheter det finns i församlingar och kommuner i stödboende i Timrå.
– Men, det kommer inte bara vara den församlingens arbete, utan bäras tillsammans och vi vet redan att flera kommuner är intresserade av att skicka personer dit. Då blir det inte så sårbart.
Nyfrälsta alkoholister och narkomaner har stora behov av att ses och mötas ofta och det finns en risk att de kan bli en egen subkulturgrupp.
– Det kan vara svårt för församlingar att erbjuda tillräckligt mycket mötesplatser och samlingar, konstaterar Hans, men poängterar också att det är en viktig utmaning för församlingarna att ge plats för, öppna upp och kunna ta emot sårbara människor.
– Ibland kanske man är onödigt ängsliga för hur det ska gå.
Hans Wikström lyfter texten i Första Korinthierbrevet 12, där församlingen beskrivs som en kropp, där alla delar behövs.
– Det står ju till och med att de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga och att Gud lät de ringare delarna bli särskilt ärade, så det ligger verkligen något i detta att se och ta hänsyn till de lemmar som är svagare också.
Hans Wikström ser nöjd ut när han talar om den nya färdplanen.
– Ja, det känns rätt, säger han. Ekonomin ser bra ut.
Förra året fick LP-verksamheten ett omställningsstöd från Pingst för att klara kostnaderna som omstruktureringen innebar.
– Nu är det rensopat och känns stabilt och under kontroll, konstaterar Hans Wikström och behandlingshemmen gick bra förra året och har fått en bra start även detta år.
Framtiden för LP-verksamheten då. Vad handlar det mer om än en ny organisation?
– Vi har en bra grund att bygga på, men jag tror inte att det är fel att försöka förnya bilden av LP. Den kan lätt bli lite stereotyp.
– Vi behöver också identifiera nya målgrupper och nya beroenden.
På gång är även en utbildningsinsats för unga människor som både ivrar för sociala frågor och att föra människor fram till omvändelse.
– Kombinationen av sociala insatser och evangelium är det som är unikt med LP, säger Hans och berättar att just nu skissar man på en utbildning som ska lyfta de här två viktiga områdena.
Tanken är att församlingar och folkhögskolor ska kunna nominera personer till utbildningen.
Opinionsbildning kring nykterhet är också ett viktigt område för LP-verksamheten, menar Hans Wikström.
– Vi vill visa på den positiva betydelsen av att inte behöva vara fångad i ett missbruk. Tänk vad många människors liv som har räddats på grund av andras val att leva nyktert, utbrister han.
Hans Wikström är mycket medveten om att en alkoholliberal syn i dag är betydligt vanligare i pingstförsamlingar än tidigare.
– Ja, särskilt i storstäderna säger han. Inte minst därför behöver vi lyfta den positiva betydelsen av att leva nyktert.
– Vi vill visa att tomheten och den stora andliga längtan som människor lever med kan fyllas av Anden och omvändelsen.
Det får bli slutorden för vårt samtal och att LP-verksamheten fått en pastor som verksamhetsledare framträder tydligt.