Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny bok om missionärsliv

Ett stycke svensk missionshistoria har kommit ut som bok.

Henry Stålgren var, tillsammans med sin fru Anna-Carin, under många år verksam inom svensk pingstmission i Burundi och Rwanda, bland annat som rektor för svenska skolan i Bujumbura.
Under sina år där fick de vara med om många dramatiska upplevelser, och fick även vara med i arbetet med att lämna över missionsarbetet till nationella ledare. Folkmorden som ägde rum i Rwanda kom också att prägla dem djupt. Boken ges ut av Narin förlag.