Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny bok om Martin Tornell

Martin Tornell har varit pastor i en rad pingstförsamlingar runt om i Sverige och gjort sig känd som en mycket effektiv person.
I boken med titeln ”Bakom fasaden” tecknar journalisten Arne Winerdal ett porträtt av Martin Tornell, där också andra sidor av hans personlighet kommer fram.
Boken om Martin Tornell kommer från tryckeriet lagom till Nyhemsveckan, där han i många år var konferensordförande. Han var också under ett par föreståndare i pingstförsamlingen i Mullsjö.
Läsarna av ”Bakom fasaden” får följa Martin Tornell från hans tidiga barndom och uppväxt, under evangelist- och pastorsåren och fram till nutid som en av de trogna församlingsmedlemmarna i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.
Boken innehåller också ett stycke pingsthistoria och en del hitintills opublicerade uppgifter, till exempel om hur Lewi Pethrus ville starta en egen LP-församling i Stockholm på 60-talet.
Boken ges ut av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.