Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny bok lyfter vikten av församlingen

Behövs verkligen församlingen? Många håller i dag sin tro privat istället för att dela den med andra kristna. Daniel Alm vill, genom en ny bok, visa att ensam inte är stark - tvärtom behöver vi varandra för att utvecklas i vår tro.

Den 5 september släpptes Daniel Alms första bok Privat kyrka Ä orka bry sig om gemenskap, Gospel
Media, där han delar med sig av sina perspektiv på livet och på församlingens uppdrag och betydelse.
Ä Jag har skrivit boken utifrån insikten att vi behöver församlingen för att överleva och växa i vår tro och att Gud använder församlingen, och vill inspirera kristna till att ingå i en gemenskap, säger Daniel Alm, som är pastor i Pingstkyrkan, Västerås.
I introduktionen till boken står bland annat: ”Vår tid innefattar mycket öppenhet för andlighet och samtidigt mindre öppenhet för gemenskaper kring tron. Det är som att vi tror att det fungerar med en privat kyrka där jag själv bestämmer allt och den enda jag
träffar är mig själv.”
Ä Vårt samhälle präglas av en starkt individualistisk trend och att ingå i en församling är långt ifrån självklart för många kristna i dag, säger Daniel Alm.
Han hänvisar till ett nyliberalistiskt tänkande där den personliga friheten och det egna självförverkligandet hålls högt och leder bort från kollektivet, som anses förminska individen. Många kristna i dag väljer att bara gå till kyrkan ibland och har svårt att förstå det verkliga syftet med den kristna gemenskapen.
Ä Jag tror att vi berikar varandra. Jag tror på att gå till kyrkan även när det tar emot, att det finns en välsignelse i ett uthålligt relationsbyggande, säger Daniel Alm.
Han hoppas genom boken kunna hjälpa människor att komma över trösklarna till att dela gemenskap med andra troende i levande församlingar där nya kommer till tro. Läsaren leds till eftertanke genom att varje kapitel avslutas med reflektioner.
Det finns också studiefrågor att arbeta med i grupp, skrivna av Wivecka Ljungh. Under hösten kommer Daniel Alm att resa runt i olika församlingar och pingstskolor och dela med sig av tankarna i boken. Platser som får besök är Tranås, Uppsala, Örebro, Stockholm och Alingsås.