Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny bok av och för pastorer

Kallad Bekräftad Överlåten är namnet på en alldeles ny bok, skriven av och för pastorer i nätverket Pingst Pastor. Inte mindre än 38 pastorer har bidragit med texter till boken som släpps i samband med pastorskonferensen i januari.

Alla deltagare i konferensen kommer att få med sig en bok hem. Pastorsnätverket är den primära målgruppen, men självklart är också andra läsare med intresse för det som lyfts fram i boken välkomna. Även blivande pastorer är en viktig målgrupp för boken, som ges ut av Pingst i samarbete med Libris förlag. Boken är tänkt att fungera som en praktisk teologihandbok, snarare än en lärobok i teologi och kommer också att delas ut till alla som deltar i 2018 års Rådslag.
En inspirationskälla till den nya boken är en amerikansk pastorsbok, skriven av olika pingstpastorer, som delar med sig av erfarenheter från sina år i församlingstjänst. Den svenska boken är uppbyggd på liknande sätt och innehåller 38 olika kapitel, som på olika sätt relaterar till pastorns arbete.
Kapitlen är i sin tur sorterade under titelorden Kallad, Bekräftad och Överlåten, som också är de ledord, som nätverket för pastorer använder sig av. Kallad till Ordets tjänst, Bekräftad av en lokal församling och Överlåten till gemenskap med pastorerna i Pingst.
”Vi uppskattar våra predikanter mycket och vill att de på olika sätt ska få både stöd och inspiration. Boken är en
del i ambitionen att uppmuntra men också ge råd och tips”, skriver Daniel Alm i sitt förord till boken.
– Vi tror att det är mycket vi kan hjälpa varandra med genom att också formulera det i skrift. Vi kan ge skärpa åt
varandra när vi delar det Gud lagt ner i oss. Förhoppningen är att boken ska kunna ge oss många konkreta redskap och hjälpa oss att beskriva vår teologi och vara ett stöd för vårt eget lärjungaskap, säger han.
Syftet med projektet är förutom teologisk fördjupning och stärkt samhörighet också en test av det Daniel Alm kallar ”pingstipediatänkande”, det vill säga att dela med sig av material och kunskaper på olika sätt.
I förordets avslutning skriver han: ”Tack, kära kollegor, för alla goda texter där ni delar med er av både engagemang och kompetens, erfarenheter och känsla! Det är en sann glädje att få tillhöra samma pastorskår som er.”
Den fullständiga titeln på boken blir: Kallad, Bekräftad, Överlåten – Texter från nätverket Pingst Pastor!
Några exempel på kapitelrubriker är; Pastorns schema, prioriteringar och kontor, Pastorns böneliv, Pastorn och
familjelivet, En hälsosam livsstil – om hälsa och stresshantering, Att nå ett samhälle med evangelium, Pingstförkunnelse, Pastorn och församlingsekonomi, Relationen till media och sociala medier, Pastorn som coach och mentor, Du kommer att få kritik och Pastorn och nätverken.
Christian Mölk, Timrå, och Carolina Klintefelt, Ekerö, har fungerat som projektledare för arbetet med boken.