Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny barnbibel lanserad

I samband med barnledarkonferensen i Jönköping lanserades en Bibel, som är anpassad för barn på mellanstadiet. Releasen ägde rum i Pingstkyrkan i Jönköping och artisten Dogge Doggelito fanns på plats och delade ut de tio första biblarna.

Vid bibelreleasen medverkade även barnbandet The Kings Stars och Lena Maria Klingvall, liksom Marina Andersson, som varit drivande bakom projektet.
Den nya Bibeln har tagits fram i ett samarbete mellan barnmaterialet Leva Livet och Sjöbergs förlag.
Projektet har tagit fem år och startade utifrån en önskan i många församlingar att ge en Bibel som gåva till barnen i sin verksamhet, men att det varit svårt att hitta en bibel anpassad till den åldersgruppen.
Den Bibel som nu tagits fram utgör ingen ny översättning, utan bibeltexten kommer från Nya levande Bibeln men den är kompletterad med nyskrivna introduktionstexter till varje bibelbok. Alla dessa texter har lästs och godkänts av i
barn 10Ä12 årsåldern.
Bibeln innehåller även över 80 personbeskrivningar med en tillhörande tecknad färgbild som Anders Parsmo har målat. Även dessa texter och bilder har godkänts av barn i 10Ä12 årsåldern.