Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny ambassadörsutbildning

I oktober startade en ny omgång av Tillsammans ambassadörsutbildning. Utbildningen hålls på Kaggeholm och är upplagd över tre terminer, med tre dagars samling varje termin och hemuppgifter dessemellan.

Ambassadörsutbildningen har återupptagits efter ett års paus, då fokus i stället låg på fortbildning av de drygt 100 ambassadörer som tidigare deltagit i utbildningen.
I den här omgången deltar cirka 30 ambassadörer från olika delar av landet. Intresset för att gå utbildningen är mycket stort och betydligt fler söker än vad det finns platser för.
Under det första utbildningstillfället var det övergripande temat ”Hållbara relationer”. Patric Forsling, Ingrid Svanell, Per-Gustaf Eriksson, Britt Sandberg, Alf B Svensson och Britt Sandberg är några av de medverkande lärarna under utbildningen.
Nästa utbildningstillfälle äger rum i mars 2014 på temat ”När livet gör oss illa” och sedan avslutas kursen i oktober på temat ”Att bygga och stärka relationer”. Det egna hemarbetet inkluderar läsning av ett antal böcker, samt olika intervjuer och övningar av olika slag.