Nu lämnar Maud över

Missionärsbarnet Niclas Lindgren blir ny direktor för PMU

Det är dags för stafettväxling i ledningen för PMU Interlife. Maud Andersson har sprungit sitt lopp färdigt och lämnar nu över stafettpinnen till Niclas Lindgren, 37.

För Mauds del innebär det inte att hon tänker bli pensionär.
Ä Nej, jag har några år kvar. Fram till dess ska jag fortsätta att jobba inom PMU Interlife, bland annat med programplaneringsseminarier, det som brukar kallas BKGT (Building the kingdom of God together). Och så hoppas jag kunna dra igång ett jämställdhetsprojekt med våra partners ute i fält.
Det är inget annat ”måste” än hennes eget val, som gör att hon nu lämnar över till sin yngre kollega. Hon summerar tiden som direktor.
Ä Arbetet med BKGT, partnerskapsprocessen, utvecklingen av vårt HIV/AIDS-arbete, mötet med fantastiska människor som gör fantastiska saker, det har lämnat bestående intryck.
Maud är också tacksam över arbetsgemenskapen på den arbetsplats där hon fått fortsätta arbetet med bistånd efter en 25-årig missionärsperiod i Afrika.
Ä Det har varit intressant att fortsätta det arbetet, men ur ett annat perspektiv. Om jag skulle bli missionär igen skulle jag, med de nya insikter och kunskaper jag fått, göra mycket annorlunda.
I uppgiften som missionsledare har Maud fått göra många och långa resor. Men att lyfta fram någon speciell är inte lätt, menar hon, men kommer efter en stunds funderande fram till ett par reseminnen som etsat sig fast.
Ä Det var speciellt att tillbringa en vecka i Västsaharas öken, i 47 graders värme, utan ombyte, eftersom resväskan kommit bort. Och mötet med Kongo och dess utsatta kvinnor som ändå har framtidstro, kommer för alltid att finnas kvar på näthinnan.
Liksom resorna är det inte lätt, att efter otaliga möten med människor, framhäva någon speciell.
Ä Överallt har jag mött dessa fantastiska människor, inte minst kvinnor, som med små medel gör underverk i sin omvärld.
Vilka biståndshändelser har då gjort största intrycken?
Ä Tsunamin. Och det stora engagemanget från allmänheten och engagemanget i våra församlingar för exempelvis Kongo.

Engagemang kännetecknar också Mauds efterträdare, Niclas Lindgren. Inte heller för honom är mission och bistånd något nytt.
Ä Som missionärsbarn med erfarenhet från Tanzania har jag fått det med mig i blodet. Barndomen har bidragit till att inriktningen blev som den blev. Redan efter ett par veckor vid universitetet visste jag: det är biståndsarbete jag vill ägna mig åt.
Universitetsstudierna i ekonomi, statsvetenskap, nationalekonomi och i synnerhet studier i ulandskunskap, eller ”syd”, (som han hellre kallar det eftersom både u-land och tredje världen känns som förlegade begrepp) har fyllt på kunskapsbanken.
PMU Interlife känner han på insidan sedan 1998. Han började med kortare projekt, och blev efter en tid handläggare för Mellanöstern och Sydostasien.
2005Ä2007 bodde han på Cypern, där han var facilitator med uppgift att stödja partners i Mellanöstern. Sedan han kom hem har han arbetat med strategisk utveckling.
Det heter att nya kvastar sopar bäst. Frågan är var och hur Niclas kvastar kommer att sopa? Han dröjer något inför svaret.
Ä Vi är sedan några år inne i en förändringsprocess. För mig handlar det om att fortsätta den processen. Den innebär bland annat att förtydliga och förenkla manualer och att skapa en tydligare rollfördelning mellan PMU Interlife och församlingarna. I vårt nätverk runtom i världen är vi många som är fantastiska ”görare”, men vi måste också bli duktiga på att beskriva vad vi gör, och resultatet av det.
Ä Viktigt är förståelsen att vi har ett uppdrag tillsammans och att vi tillsammans kan göra ett fantastiskt arbete, även med dem som vi inte är vana att samarbeta med. Det handlar djupast sett om att vi blir ett stort, starkt VI som gemensamt upprättar människor. Det gäller i synnerhet fattigdomsbekämpningen.
Ä En stor utmaning. Vi lever i en global värld med stora problem, från miljöförstöring till ekonomi, men har fortfarande inget globalt system som hjälper oss att hantera problemen. Och som vanligt drabbas de fattiga värst.

En annan utmaning gäller kvinnors och flickors rättigheter. De finns ofta inte med i beslut som påverkar deras liv.
Ä Församlingarna spelar en viktig roll i uppdraget att vara med och skapa en bättre värld. Här önskar jag att vi på PMU kan bli duktigare att ge bra verktyg till församlingarna, att tydliggöra rollerna och skapa forum för samtal om missionsuppdraget som helhet. Med andra ord: att utveckla en ideologisk värdegrundsverksamhet.
Vad finns annars att säga om Niclas Lindgren?
Ä Jag är gift, har två barn. Älskar sport. Tycker även om att sporta själv. Och så älskar jag församlingen!