Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nu förbereds tillväxtdagarna

Under våren inbjuder Pingst till sju regionala utbildningsdagar kring tillväxtfrågor. Inbjudan är bred och riktar sig såväl till anställda som volontärer i Sveriges alla pingstkyrkor. Syftet är att ge inspiration till fortsatt tjänst och möjligheter till nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Hur förbereder ni regiondagen om tillväxt?


Fredric Carlmatz, äldste och ansvarig för husförsamlingarna i Märsta pingstförsamling
   – Jag har samlat ihop avdelningsledare för alla som ska jobba med mat, musik, ljud, vaktmästeri, musik och så vidare och haft en samling där vi gått igenom allt praktiskt. Vi har som målsättning att ge ledarna det allra bästa huset har att  ge.
   – Det ska bli väldigt roligt att få ta emot den här samlingen av ledare. Det finns ett stort behov av sådana här dagar, då man inte bara blir inspirerad utan också får verktyg.
   – Vi i Märsta pingstförsamling vill hemskt gärna vara med och bidra till tillväxt. I församlingens kyrka finns gott om plats. Uppemot 1 000 personer ryms där, men troligen kommer samlingen i Märsta den 23 januari att handla om mellan 200 och 250 personer.

Malin Nyström, verksamhetssamordnare och informatör i Smyrnakyrkan, Göteborg
   – Vi i Smyrna ser fram emot dagen i januari och har redan börjat bjuda in flera av våra ledare. Vi tänker bjuda in så många som möjligt av ledare, rådsmedlemmar och andra.
   – Denna dag tycker vi är viktig och det känns som ett genomarbetat program. Roligt att vi får vara en del av detta!
   – Detta blir självklart en dag då många frivilliga i församlingen kommer att hjälpa till. Upplägget känns tryggt för oss med tanke på att vi har viss erfarenhet av konferenser och liknande med ett fantastiskt stöd av församlingen med alla frivilliga.

Sören Eskilsson, verksamhetsansvarig i Pingstkyrkan i Jönköping
– Vi har gjort ett strategiskt val att knyta ihop regiondagen för Tillväxt med Evangelistveckan. Därför flyttar vi den här gången Evangelistveckan till torsdag – fredag och avslutar med regiondagen.
   – Det är jätteroligt och spännande att göra så här och vi tror att med det här upplägget kanske fler lekmän kan vara med också.
   – Just nu jobbar vi med att få till en helhet, så att de inledande dagarna ska hänga ihop med tillväxtdagen. Vi försöker titta på samordning och gemensamma samlingar och få till en så bra helhet som möjligt.