Nu finns det 68 LP-kontakter

En LP-kontakt är ett bra sätt för en församling att organisera sitt sociala ansvar och engagemang. Det menar Börje Dahlkvist, som är biträdande verksamhetschef för LP-verksamheten och bland annat ansvarig för det regionala arbetet.

Vid det här laget finns det 68 LP-kontakter i Sverige. Från Övertorneå och Gällivare i norr till Malmö i söder. Kontakter finns faktiskt i alla län, utom ett.
Församlingar runt om i Sverige får genom sina LP-kontakter kontakter och relationer med tusentals personer.
En LP-kontakt har öppet på bestämda tider och erbjuder mycket mer än fika. I uppdraget ingår inte minst att motivera
missbrukare till behandling. På programmen står i regel andakter och olika aktiviteter som utflykter, pingis eller erbjudande om att delta i Alphagrupper.
En person med missbruksproblem får inte vård på en LP-kontakt, men på LP-verksamheten poängterar man ändå att
LP-kontakterna är ett led i den vårdkedja man pratar om.
Ä Ofta blir mötet på en kontakt en start och en hjälp att komma i behandling och en plats att komma till när man gått sin behandling, säger Börje Dahlkvist.
Det är vanligt att före detta missbrukare till exempel får möjlighet att jobba på en LP-kontakt tack vare lönebidrag.
För det mesta finns det en anställd person, som är ansvarig för kontakten, och det måste den eller de församlingar som drar igång en kontakt vara medvetna om och räkna in i kostnaderna.
Utifrån den planerade omsättningen för en LP-kontakt får församlingen sedan ett bidrag från LP-riks under de tre första årens verksamhet, men församlingen/ församlingarna som startar enkontakt måste veta att man kan bära det hela ekonomiskt.
LP-verksamheten skriver avtal med varje församling som startar en kontakt. Det är en process som inte tar lång tid för LP, men som i regel tar lite längre tid i en församling.
Ä Ofta finns det en eldsjäl som driver frågan, konstaterar Börje Dahlkvist, men många församlingar har också redan naturliga kontakter med människor i missbruksproblematik och vill få hjälp att organisera arbetet.
I avtalet förbinder man sig också att förorda behandling på de behandlingshem, som LP fortfarande driver.
Missbruksproblemen i Sverige minskar tyvärr inte. I stället blir bilden alltmer komplicerad. Förutom alkohol och narkotika handlar det i dag ofta om blandmissbruk och om beroende av olika droger som distribueras via nätet.
Hur motiverar du en församling att dra igång en LP-kontakt?
Ä Om man vill möta människor med beroendeproblematik så har vi ett bra redskap. När en församling engagerar sig socialt ger det också en mycket bra grund för ingång till samhället, myndigheter och så vidare.
Börje Dahlkvist hoppas förstås på en allt större längtan ute i församlingarna efter att vara med i det här arbetet.
Ä Jag ser ju redan mycket av detta, de jag jobbar med har ju redan det, säger han.