Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nu digitaliseras Pingsts smalfilmer

Under hösten har Pingst deponerat 87 filmer från PMU-Interlife, IBRA Radio och LP-Stiftelsen på Filmarkivet i Grängesberg, som kommer att digitalisera materialet och kopiera det till dvd-skivor.

I några av Pingströrelsens gemensamma verksamheter producerades en hel del 16mmfilm, framför allt under 70- och 80-talen. Filmerna är framför allt informationsfilmer av dokumentär karaktär. Merparten av filmerna har gjorts av Bengt Hägglund, men även andra fotografer förekommer.
Filmarkivet arbetar på uppdrag av Sveriges regering, med att samla in, katalogisera, bevara, restaurera och tillgängliggöra det svenska folkets filmarv, det vill säga dokumenterande filmer som inte visats på biograf. Filmerna kommer från föreningar, företag, kommuner, arkiv, museer och privatpersoner.
Filmarkivets uppdrag är att utan kostnad för donatorer eller deponenter ta hand om och långtidsförvara filmerna för framtiden. För att möjliggöra visning och forskning överförs filmerna till digitala filer och kopieras till dvd-skivor. Filmarkivet samarbetar med Kungliga. biblioteket Audiovisuella medier (före detta Statens ljud- och bildarkiv, SLBA) och Kulturrådet.
När materialet digitaliserats kommer det att finnas tillgängligt i digitalt format på Pingstarkivet i Pingsthuset i Flemingsberg. En del material kommer även att publiceras på www.tvinterplay.se