Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nu är Pingst medlem i SKR

Nu är det klart. Pingst – fria församlingar i samverkan är medlem i Sveriges Kristna Råd, SKR.
Välkomnandet skedde vid SKR:s årsmöte i april i Betlehemskyrkan i Göteborg.
Pingst – ffs hälsades välkommen i SKR samtidigt med Evangeliska frikyrkan, EFK. Båda kyrkorna har tidigare funnits med i arbetet inom SKR som observatörer, men nu är det alltså fullt medlemskap som gäller.
Beslutet om att ansöka om medlemskap tog Pingst – fria församlingar i samverkan vid ett extra rådslag i december förra året.