Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nordisk satsning

Kristna i Norden som till­sammans ber om ny pingst i den här delen av världen. Det är målsättningen med den nordiska bönesatsning, som är ett led i förberedelserna inför Världspingstkonferensen i Stockholm 2010.

När den stora konferensen i Los Angeles hölls för att markera 100-årsminnet av när Anden föll på Azusa Street var hela bredden i den stora och ganska brokiga pingstfamiljen representerad.
En sådan strävan utmärkte också den europeiska konferensen Asuza Europe som hölls i Oslo förra året.
–?Med inspiration därifrån siktar vi på att Världspingstkonferensen i Stockholm 2010 ska ha samma bredd, berättar Sten-Gunnar Hedin och säger att James Leggett, ledare för den världsvida pingstgemenskapens kommitté med säte i Oklahoma City i USA, också bejakat det­ta.
–?Den grundvisionen är en förutsättning för att inbjuda allt Guds folk i Sverige och Norden att vara med och förbereda konferensen i bön, konstaterar han vidare.
Böneämnet är precis som inför konferensen i Oslo ny pingst över allt Guds folk.

Helmner leder satsningen
Ingemar Helmner har fått uppdraget från Pingst att leda bönesatsningen.
–?Den är redan igång, säger han och berättar bland annat om helger i Kumla och Vilhelmina, där alla kyrkor tillsammans bett för Sverige.
–?I Kumla var 20 församlingar med och bad i sex gudstjänster under en helg. Vi upplevde en påtaglig gudsnärvaro.
Eftersom världspingstkonferensen i Stockholm kommer att få en nordisk inriktning är målsättningen att få med alla Nordens länder i bönesatsningen inför konferensen. I januari fanns Arne Borgersen, reseevangelist i den norska pingströrelsen, på besök i Sverige för att diskutera detta med Sten-Gunnar Hedin och Ingemar Helmner.
Tillsammans målade de upp en bild av nationella bönekonferenser i varje nordiskt land, som följs upp av lokala konferenser och böneresor.
Under den norska predikantveckan som hölls i Oslo i februari utvidgades kretsen till att gälla också Danmark, Island, Finland och Färöarna.

Bön för myndigheter
–?Jag ser framför mig att vi ber utifrån Apostlagärningarna 4:29 säger Arne Borgersen.
Det vill säga att vi ber för myndigheterna och landet, för förkunnarna och deras frimodighet och om tecken och under.
Arne Borgersen är ledare för Bönetjänsten för Norge, med rötter i pingst, men med allkristen inriktning och ett nätverk av 3 800 förebedjare. Bönetjänsten ger ut en tidning och anordnar böneskolor och bönekonferenser och kommer också att fungera som sekretariat för bönesatsningen inför världspingstkonferensen.