Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nio nya församlingar välkomnade i Pingst

Under Rådslaget välkomnades nio församlingar i Trossamfundet. Av dem blev åtta också nya medlemmar i Riksföreningen.

När Pingst bildades var det möjligt för de församlingar som fanns i Pingströrelsens årsbok att endast gå med i Riksföreningen. Detta är inte längre möjligt, utan alla nya församlingar som anmäler medlemskap blir i dag medlemmar både i Riksföreningen och i Samfundet. Pingstförsamlingen i Arjeplog välkomnades vid årets Rådslag
in i Trossamfundet, medan övriga församlingar alltså blev medlemmar i båda.
Det handlar om Viskadalskyrkan i Veddige, som är en avknoppning från Pingst Varberg, om Filadelfiaförsamlingen
i Malå, som tidigare endast funnits med i årsboken, Folkkyrkan i Malmköping, som är en församlingsplantering utifrån Pingst Ärla, Frikyrkan i Jämjö, som bildats när den gamla Filadelfiaförsamlingen på orten upphört, Sionförsamlingen i Lofsdalen, som fram tills nu endast funnits med i årsboken, Grindtorpskyrkan i Täby, som tidigare varit en enhet inom
Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, Sjövikskyrkan i Kolmården, som bildats genom ett samgående mellan ortens pingstförsamling och frikyrkoförsamling, samt Centrumkyrkan i Finspång, som bildats efter samgående mellan ortens pingstförsamling och Baptistkyrkan.
Sedan Rådslaget 2014 har totalt 16 församlingar upphört, av vilka elva var med i Riksföreningen (sju av dessa var även med i Trossamfundet). Merparten av dessa har gått in i andra pingstförsamlingar. Två har lämnat medlemskap i Pingst för att enbart samarbeta med ett annat samfund, och en för att vara fristående.