Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Niklas Piensoho och Carl-Erik Sahlberg om Andens betydelse

Under temat Ny pingst uppmärksammas på olika sätt i år att den svenska pingströrelsen har 100 årsjubileum. Men vad betyder den helige Ande? Hur märker vi hans närvaro? Behöver svensk kristenhet uppleva en ny pingst? Pingst.nu har låtit frågorna gå till Niklas Piensoho, pastor i Filadelfia-kyrkan i Stockholm, och till Carl-Erik Sahlberg, präst i Klara kyrka i Stockholm.

Niklas Piensoho:
”Vid sidan av Andens verk finns ingen kristendom”

Vad betyder den helige Ande för dig personligen?
Hela min kristendomsuppfattning präglas av Anden och Andens närvaro. Anden är en vän som vandrar vid min sida, som finns i mitt hjärta, dygnet runt, någon jag ständigt lever med. Jag möter Jesus genom Anden. Det Jesus sagt och gjort kommer genom Anden in i mitt liv.
Vid sidan av Andens verk finns ingen kristendom. Kristendomens hela väsen är ett verk av Anden. Anden betyder allt.
Jag tror att de flesta tänker på särskilda upplevelser när man talar om den helige Ande. Anden är också upplevelser, men min bild är större än en särskild upplevelse. Inga delar av mitt liv och min tro är bortom Andens verk. Jag kan inte vaska fram speciella händelser, även om upprinnelsen till denna upplevelse kan vara ett speciellt tillfälle, men om det bara hade stannat där, hade jag förblivit ett barn, bildligt talat. Min första erfarenhet av den helige Ande var när jag för första gången påtagligt kände att Gud finns, men den där första upplevelsen var mer som porten in till ett gudsförhållande.

Vad ser du idag för tecken på den helige Ande i dina sammanhang?
Jag förstår frågan utifrån ett Pingstperspektiv, men för mig är frågan märklig, för i min kristendomsbild ingår Anden överallt och jämt. Allt vi gör utgår från att Anden ska framträda.
Anden verkar jämt, men på ett försiktigt och vädjande, lockande sätt. ”Du som har öron; hör vad Anden säger!” står det i Uppenbarelseboken i Bibeln. Om vi då inte hör vad Anden säger, så är inte problemet att Anden är tyst, utan att vi är döva.
Jag blir snarast förvånad när tecknen på Anden inte finns. Min största oro är att vi själva inte är tillgängliga. Många lever sitt liv så tillslutet och stänger sig för Andens initiativ, är inte mottagliga – men Anden finns ju tillgänglig jämt.

Behövs det idag i svensk kristenhet en ”ny Pingsterfarenhet”?
Jag betonar en helhetssyn där jag inte talar om Anden som någon separat del av gudomen. ”Andens närvaro” betyder hela vårt livsrum. Pingströrelsen menade från början att frälsningserfarenheten följde mönstret frälst, döpt och andedöpt. Men jag kan ärligt säga att jag inte tror att Anden är bunden till detta mönster. Vi måste vara medvetna om den helige Ande, men någon ”ny pingsterfarenhet”… nej, det är inte så viktigt. Men däremot behöver vi ny Jesus-tro! Det angelägna är frågan hur vi ska få fler människor till Jesus.
En pingsterfarenhet enligt pingströrelsen är ju tungotalet. Men när man säger om upplevelsen av tungotalet att ”Då fick jag den helige Ande” då tänker jag; ”Nej, Anden fick du när du kom till Gud första gången.”

Hur aktualiserar ni den helige Ande i Filadelfiakyrkan?
Vi har en kurs en gång i veckan som vi kallar ”Andlig vägledning”, där vi vill hitta ett sätt att tala om, och ta till oss den helige Ande. Kursen består i en del föreläsning och del bön och samtal i mindre grupper. Jag ser den helige Ande som själva andningen för oss, som vi behöver för att leva. Uttrycket ”Gud talar” betyder att han talar genom sin Ande. Uttrycket ”Möta Jesus” betyder att möta Jesus genom den helige Ande. Anden utgår från Fadern och Sonen, och är samtidigt Fadern och Sonen, gestaltar Fadern och Sonen hos oss. Anden är Gud, ”i bortskänkt form”.

—————–

Carl-Erik Sahlberg:
”Anden är en person
som jag har en relation till”

Vad betyder den helige Ande för dig personligen?
Den helige Ande är för mig en person som jag har en relation till, en Uppmuntrare och Tröstare. Han är inte ett ”Det”, inte en vind långt borta, eller något predikoämne bara för pingstdagen. När Jesus hade uppstått, utgöt han den helige Ande, han sade till och med: ”Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er.” (Johannes 16:7) Det var något väldigt stort när Jesus utgöt den helige Ande. Han är den tredje