New Life bjuder in till årets pionjärkonferens

Den 4–6 april hålls årets Pionjärkonferens i församlingen New Life i Stockholm. Parallellt med seminarierna anordnas bönesamlingar i Frälsningsarméns Kår 6 i Stockholm.

Under helgen kommer Mal Calladine från St Thomas i Sheffield, Storbritannien, att dela med sig av sina erfarenheter av församlingsgrundande. Rachel Hickson från Bönenätverket HeartCry i Storbritannien undervisar i Bönekonferensen och i ett seminarium kring bönens roll i det församlingsgrundande arbetet.
För seminarierna svarar bland andra Stefan Swärd, Bengt Sandqvist och Niklas Piensoho.
Oyvind Augland kommer vid en storsamling att berätta om församlingsplanteringsarbete i Norge.

Nå nya människor
I lördagskvällens gudstjänst kommer Niklas Piensoho att tala över ämnet ”Varför ska vi nå nya människor genom att grunda nya församlingar?”.
Arrangörer av Pionjär 08 är Frälsningsarmén, Pingst – fria församlingar i samverkan, Vineyard Norden, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan, Evangeliska Fosterlandstiftelsen, Svenska Adventistsamfundet, Evangeliska frikyrkan och Svenska Alliansmissionen.
Samlingarna hålls i New Lifes lokaler på Fridhemsgatan. Den som vill delta i konferensen måste anmäla sig senast den 25 mars. Intresset brukar vara stort.
Mer information finns på www.pionjär.nu