Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nätverksträff för unga med missionshjärta

Unga vuxna, som brinnerför Jesus och vill betyda något för andra människor och som vill engagera sig i mission var målgruppen för den nätverksträff, som nyligen hölls i Södertörnkyrkan i Huddinge.

Samlingens syfte var att börja bygga ett nätverk för unga människor som på olika sätt drömmer om mission och ett tillfälle att mötas, dela drömmar och tankar och också få information om vad som görs i dag.
På plats fanns representanter för IBRA, PMU och Testa Mission, liksom missionärer. Pingstföreståndare Pelle Hörnmark medverkade och information om vad som händer i de så kallade Key Cities; Bangkok, Kairo och
Dar es Salaam gavs.