Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nätverksdag om integration

Nätverksdagen med rubriken ”Vi – det nya Sverige” för församlingar som arbetar med integration som Pingst inbjöd till i april samlade ett 60-tal deltagare från många olika platser i landet.

Samlingen fick flyttas från Pingstkontoret i Alvik till Filadelfiakyrkan i Stockholm på grund av det stora intresset.
Deltagarna fick först lyssna till ett seminarium om rasism, människosyn och delaktighet under rubriken ”Främling
för alltid?”, som hölls av Ulrica Tackerudh och Birgitta Hägg från New Connexion i Avesta.
På eftermiddagen var rubriken Integration Ä assimilation Ä inkludering och då medverkade Manuel Henriquez, Hans-Eric Bylund och Andreas Wessman. De inledde med att dela med sig av sina erfarenheter. Manuel Henriquez av att komma till Sverige som ung tonåring och försöka hitta en plats att känna sig hemma på.
Hans-Eric Bylund och Andreas Wessman berättade om hur de i sina respektive församlingar, i invandrartäta Botkyrka och i Malmö, arbetar med frågor kring integration och inkludering.
Ä Det är inte förenligt med kristen tro att vara främlingsfientlig, sa Hans-Eric Bylund till exempel. I Tredje Moseboken
står det till och med att vi ska älska invandraren.
Ä Vår grund är alla människors lika värde, det värde som Gud ger varje människa.