Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
FOTO: ELIN GARCIA

FOTO: ELIN GARCIA

Nätverk för seniora pastorer

"Vi finns till för att uppmuntra och stödja pastorer som gått i pension." Det säger Jack-Tommy Ardenfors, som tillsammans med en ledningsgrupp på fyra personer håller ihop Seniornätverket.

I nätverket ingår drygt 170 pastorer och att anknyta sig dit är enkelt. Det gör man via Pingst Pastor-sidan. För det seniora nätverket gäller samma ledord som för Pingst Pastor, att man ska vara kallad, bekräftad och överlåten.
Nätverket inbjuder till tre samlingar varje år, dit också respektive är välkomna med. En samling hålls i Värnamo och brukar samla ett 100-tal deltagare. En träff i Citykyrkan i Stockholm och en samling under Lapplandsveckan brukar också anordnas. På samlingarna brukar det finnas gott om tid för gemenskap och förbön, bibelstudier och oftast samtal kring något speciellt tema.
– Fokus ligger på uppmuntran och bekräftelse, och därmed blir det också själavårdande, säger Jack-Tommy Ardenfors, och tillägger:
– Vi försöker lyfta hur vi bäst kan stödja dem som står i första ledet nu, så att det inte blir för mycket nostalgi och tal om att ”allt var bättre för”. Ledorden för nätverket är att ”leva i vår kallelse”.
Nätverkets ledningsgrupp består förutom av Jack-Tommy Ardenfors av Per-Åke Enström, Claes Frankner, Anders Ekstedt och Conny Söder. Gruppen möts vid ett par tillfällen varje år.
– Seniornätverket vill vara ett erbjudande till pastorer som gått i pension och inte längre är aktiva i församlingstjänst. En del kan känna sig lite vilsna när de lämnar sin tjänst, säger Jack-Tommy Ardenfors.
Upprinnelsen till nätverket togs för cirka 15 år sedan, under Förkunnargemenskapens tid och det startades av Allan Näslundh, och kallades då för Veteranerna. Men sedan några år är det Seniornätverket som är benämningen och det utgör en gren inom nätverket Pingst Pastor. Precis som barn- och ungdomspastorernas nätverk, inbjuder man till en särskild träff under pastorskonferensen i januari.

Fotnot: Du som vill veta mer om nätverket kan kontakta Jack- Tommy Ardenfors på telefon 0705290816, eller via mejl; jtardenfors@icloud.com