Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nätverk för ideella ledare

Den tvååriga PLU-utbildningen avslutades i november. Nästa år kommer ett nätverk för de cirka 3 000 ideella ledarna som deltagit i utbildningen att startas och från och med november 2016 kommer det att arrangeras en årlig regional utbildningsdag för dem som ingår i nätverket.

Pingst Ledarutveckling , förkortat PLU, har pågått under två år och innehållit en regional utbildningsdag per termin och däremellan arbete i grupper i den egna församlingen. Undervisningsmaterialet har lagts upp på webb-plattformen Growdly. Den kommer att finnas kvar liksom möjligheterna att använda material där.
Med början i november 2016 kommer nätverket, som kallas Pingst Ledare, sedan att erbjudas en årlig regional
utbildningsdag. Exakt vilka platser som blir aktuella är inte klart i skrivande stund.
Alla som deltagit i Pingst Ledarutveckling fick under den sista utbildningsdagen boken Nya förutsättningar Ä vägledning för livsnära samtal. Den är skriven av Esbjörn Hagberg, biskop i Karlstad stift och tidigare själavårdslärare och rektor för Johannelunds teologiska högskola, och innehåller en studieplan med diskussionsfrågor kring innehållet.