Naturlig utveckling för församlingar

– Principen är att en frisk församling växer. Om inte, så måste man hitta det som är sjukt och precis som i naturen bereda marken och röja undan det som kan ge växt, säger Roine Swensson, pingstpastor från Malmö, som samordnar arbetet med Naturlig församlingsutveckling, NfU, inom pingströrelsen.
Där befinner sig just nu omkring 50 församlingar i en sådan process.
– Det är fråga om ett långsiktigt arbete, som inte handlar om metoder och modeller, utan snarare om utvecklingsverktyg för en församling. Arbetet inleds med en stor enkätundersökning, där styrkor och svagheter identifieras, fortsätter han.
NfU har sitt ursprung i Tyskland, men bygger på en undersökning av 40 000 församlingar i 70 länder, där man försökt identifiera de faktorer som är gemensamma oavsett kultur och andra särdrag.
I Sverige introducerades detta arbete 2000 inom Baptistsamfundet och EFK. Två år senare var den första pingstförsamlingen beredd att pröva detta.