Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nationella bönedagar för Sverige

Den 25 – 27 januari hölls traditionsenligt nationella bönedagar för Sverige i Filadelfiakyrkan i Stockholm. I år lades fokus på bön för olika kommuner runt om i Sverige. Rubriken för dagarna var ”Låt Andens eld falla över Sverige”.
Bakom inbjudan till bönedagarna stod Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, S:ta Clara kyrka, Svenska Missionskyrkan, nätverk av kyrkor, samt Filadelfiakyrkan i Stockholm.
Under fredagen hölls fem bönesamlingar. En av dem i form av en ledarlunch, där Victor Poke, ny kommendör i Frälsningsarmén och Niklas Piensoho, ny föreståndare i Filalfiakyrkan, talade på temat Förändring, Förnyelse, Förvandling.
Under lördagen ägnades två bönesamlingar på ett speciellt sätt åt bön för Sveriges kommuner. Deltagare från ett 40-tal kommuner, där olika böneinitiativ tagits, kommer att finnas med under bönedagarna.  I avslutningsmötet medverkade bland andra EFK:s missionsföreståndare Anders Blåberg.