Nästa världspingstkonferens inriktas på ledare och predikanter

Världspingstkonferensen 2010 kommer att hållas i Filadelfiakyrkan i Stockholm under sista veckan i augusti 2010 och utformas som en ledarkonferens. Detta är nu spikat sedan Filadelfiaförsamlingen i Stockholm sagt ja till att tillsammans med Pingst – fria församlingar i samverkan stå som arrangör för konferensen.

Världspingstkonferensen 2010 blir också det årets predikantvecka.    Turerna kring den kommande världspingstkonferensen i Sverige har varit många. När det vid årsskiftet 2006/2007 stod klart att ekonomin gungade både i Pingst – fria församlingar i samverkan och i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm skickades ett brev till det amerikanska högkvarteret, där man avsade sig ansvaret.
   Men bara någon månad senare förändrades läget. Tack vare att Frank Henning Holm, som var projektledare för den europeiska pingstkonferensen Azusa Europe i Oslo, lovade gå in som projektledare även för den svenska konferensen vidgades världspingstkonferensen i Sverige till att bli ett svenskt/norskt samarbete, med planer på att bli ett helnordiskt sådant.
   Den svenska arrangören blev Pingst – fria församlingar i samverkan och Globen-arenan i Stockholm preliminärbokades.
   Den nordiska inriktningen tonades dock ner när förslaget om att hålla konferensen i Nyhem väcktes.
   När Världspingstkonferensens rådgivande kommitté besökte Nyhemsområdet i augusti stod det dock snabbt klart att det var ett förslag de inte gillade.
   – Vi fick ett väldigt fint bemötande på Nyhem, men det föll på logistiken, tror jag, säger pastor Jack-Tommy Ardenfors, som är medlem i Världspingstkonferensens exekutiva kommitté.

FAKTA/ Svenskar i världspingstkommittén
Lewi Pethrus
Allan Törnberg
Samuel Edestav
Karl-Erik Heinerborg
Jack-Tommy Ardenfors