Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

När kommer böcker om tjänarskap?

Jag är inte någon ledare. Åtminstone har jag aldrig sett mig själv som det. Visst, jag har i olika omgångar varit ledare i barngrupper i de kyrkor där jag varit aktiv. Under några år satt jag med i äldstekåren i min hemförsamling. Ändå har jag aldrig lockats av böcker eller konferenser om ledarskap. Av någon anledning har jag aldrig känt att det har handlat om mig.
Frågan har blivit aktuell under sommaren, då jag har läst några olika böcker om ledarskap, inklusive den stora biografin om Lewi Pethrus av Joel Halldorf (som recenseras här intill). Visst förstår jag att ledarskap är en viktig fråga. En ledare sätter en stor prägel på det sammanhang där hon eller han är verksam. Kloka ledare får rätt saker att hända. Oförståndiga ledare kan få en hel verksamhet att gå i stöpet. Att odla fram ett klokt och reflekterande ledarskap är en viktig roll i varje församling.

DET FINNS EN SKILLNAD mellan att vara ledare och att vara en förebild. Som kristna – eller kanske helt enkelt som människor – är vi alla förebilder för varandra, alltid, hela livet. Vi har ansvar för våra egna handlingar inför Gud, men också inför det faktum att andra kan ta efter oss och göra som vi. I den breda bemärkelsen är vi därför alla ”ledare” av något slag.
Men i praktiken blir det en annan sak. För att anmäla sig till en ledarskapskonferens, eller för att köpa en sådan bok, måste man identifiera sig själv som ledare och ha en ambition att axla och ta vara på det ledarskap man har.

SOM KYRKA ÄR VI EN RÖRELSE av efterföljare till en man som sa ”störst är den som tjänar”. Vi talar ibland om ”ett tjänande ledarskap”, och det är både fint och sant. Samtidigt ligger det i språkets struktur att vi ser något annat framför oss när vi säger ”ledare” än när vi säger ”tjänare”. Det kan vi inte sudda ut. Och det är också ett faktum att det ordnas färre konferenser för dem som städar kyrkan och bakar bullarna, sköter fastigheten eller ansvarar för inköp av färgpennor till hobbyvåningen.
Trots att vi egentligen inte värderar varandra olika, så tycker vi ändå att vissa uppgifter är viktigare än andra. Och det finns risk att det avspeglar sig på de människor som utför de olika sysslorna. Jag vet inte riktigt vad det är jag saknar. Men jag hoppas lite grann på att en dag hitta böcker under rubriken ”tjänarskapslitteratur”. Det vore kanske en början.