NÄR DU LER STANNAR TIDEN

Anna Pella, Libris förlag

En hjärtskärande bok är detta, skriven av en mamma till en gravt hjärnskadad dotter. Man får följa historien från föräldrarnas förälskelse, till graviditet och det välkomna första barnet. Oron när de efter förlossningen inte hör det välbekanta skriket, och de underliga dagar som följer när föräldrarna hasar runt i sjukhusets korridorer utan att veta vad som är fel med Agnes. Så småningom landar de i det nya livet. De flyttar, två friska småsystrar kommer till familjen. De lär sig hantera Agnes återkommande infektioner, livet som arbetsgivare till mängder av assistenter, ständig oro och även att prioritera sin egen ork.
Språket är ibland närmast poetiskt, i meningar såsom ”Våra händer har fått sitt livs viktigaste uppdrag” och ”Så
länge de jag älskar andas är jag nöjd”. Boken är viktig, inte minst eftersom den lyfter den ständigt aktuella frågan om människovärde. Det är smärtsamt att läsa hur ofta föräldrarna får frågan, uttalad eller underförstådd, om det är värt att rädda Agnes liv. Vad är ett meningsfullt liv? Vem kan bedöma en annan människas livskvalitet? Och vad är en människa – något mer än de fysiska förmågorna? Anna Pella gör tydligt att hon själv inte har någon andlig tro. Boken speglar ändå en obändig tro på kärleken, även till ett mycket svårt hjärnskadat barn, helt enkelt för den hon är.