Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Musiken i församlingens hjärta

Tänk dig en gudstjänst, ett bröllop eller en begravning kemiskt ren från sång och musik. Visst skulle det kännas att någonting omistligt fattades? Musiken är ett språk som kommunicerar på djupet, som berör vårt inre och väcker känslor!
Hymnerna, psalmerna, de sjungna bönerna är ett omistligt kännetecken på trons folk i alla tider. När Herren hade räddat Israels barn ur egyptiernas hand och låtit dem gå torrskodda genom havet noteras följande i 2 Mos 15:1Ä2: Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till Herrens ära. De sade: ” Jag vill sjunga till Herrens ära, ty högt är han upphöjd. Häst och man störtade han i havet. Herren är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning. Han är min Gud, jag vill ära honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom.”
I Bibelns egen bönbok Psaltaren är uppmaningen till musik och lovsång en återkommande refräng. Ett exempel är Psalm 150:3Ä5: ”Prisa honom med hornstötar, prisa honom med harpa och lyra, prisa honom med tamburin och dans, prisa honom med strängaspel och flöjt, prisa honom med klingande cymbaler.”
I ett brev till kejsar Trajanus år 112 beskriver ståthållaren Plinius den yngre de kristna i sin provins Bitynien: ”De har för vana att samlas en viss bestämd dag före gryningen då de sjunger en växelsång till Kristus som till GudÄ Sedan träffas de på nytt för att tillsammans inta en måltid med mat av vanligt och oskyldigt slag.”
Klemens av Alexandria säger omkring 190 e Kr: ” Hela vårt liv är en lovsång, vi sjunger när vi arbetar, sjunger hymner när vi seglar och ber under det att vi tar itu med livets mångahanda uppgifter.”
Efter dessa nedslag i Bibeln och kyrkohistorien vill jag uppmana oss alla att värdesätta alla musiker och sångare. Dessa hjältar som vecka ut och vecka in står i församlingens tjänst i musiken och lovsången i gudstjänster och olika samlingar.
Det är så lätt att vi tar dessa konstnärer för givna och glömmer att inspirera och uppmuntra dem. Med önskan om en god jul med många välsignade musikaliska upplevelser!