Musikalisk mångfald på spelglad konferens

En kör på över 100 personer med flera olika solister och full kompgrupp, en klassisk pianist, en professionell slagverkare, en à cappellagrupp, dånande orgelbrus, församlingssång och en predikan om lovsångens stora ämne både avslutade och sammanfattade årets sång- och musikkonferens. ”Ett hjärta – en själ” var temat och på olika sätt belystes begreppet mångfald under helgen.

Det sjöngs och spelades i så gott som varenda vrå i Smyrnakyrkan i Göteborg när årets sång- och musikkonferens hölls. Omkring 250 personer deltog och lät sig inspireras och förkovras på olika sätt från fredag eftermiddag till söndag förmiddag i början av oktober.
Ä Vi borde varit några fler, men viktigt är att komma ihåg att en vecka senare samlades ungefär lika många till Lovsångskonferens i Huskvarna. Det betyder cirka 500 personer på två helger, vilket är bra, säger Pingsts musikkonsulent Peter Stolpestad, som tillsammans med Smyrnaförsamlingen arbetat fram programmet för konferensen.
Ett stort antal Smyrnamedlemmar såg till att allt praktiskt fungerade under dagarna, som exempelvis fikapauser, luncher och festkvällsbuffén.
Ä Smyrna är en välorganiserad konferensvärd. Inte bara det logistiska funkar bra, utan det personliga mottagandet är också alltid på topp, konstaterar Peter Stolpestad.
Under dagarna hade deltagarna möjlighet att delta i tre olika seminarier, som de valde från en lista med 13 olika ämnen, som spände över många olika områden.
Flera gemensamma samlingar hölls också, bland annat inövning av nya sånger och undervisning av Urban Ringbäck om Mångfald som både kan ena och splittra.
Ä Gud är mångfaldens Gud, det visar skapelsens myller, och i församlingen kan de olika delarna bli till en bild, konstaterade han bland annat, men menade också att mångfald och olikhet inte är detsamma som gränslöshet och att säga ja till något ibland med nödvändighet innebär att säga nej till något annat.
Ä Att bejaka mångfald betyder inte att en församling ska följa alla trender, tillfredsställa alla smaker och så vidare, för då finns det risk för att vi tappar fokus. Vi måste i stället fråga oss vad vi ska göra nu i vår tid.
Ökat samarbete
Urban Ringbäck uppskattade det ökade samarbetet med lovsångskonferensen.
Ä Det känns som att de fruktlösa diskussionerna om stil inte är aktuella längre utan här kan vi hitta viktigare gemensamma nämnare.
Samarbetet märktes bland annat genom att Viola Grafström undervisade i en storsamling om att ”Tillbedjan som börjar med Gud” och att Lasse Pettersson ledde ett seminarium kallat ”En lovsångsledares uppgift”.
Urban Ringbäck konstaterar också att den öppna scenen, som var en nyhet i årets konferens blev en succé.
Ä Den visade på allt skapande som pågår, säger han.
Yngre deltagare
Peter Stolpestad håller med och menar att den Öppna scenen också fick till effekt att konferensen Föryngrades. Han var nöjd efteråt.
Ä Konferensen kändes som en god mötesplats för alla sorts sångare och musiker från både små och stora sammanhang. Ett varierat utbud med allt ifrån intressanta seminarier till harmonisk nattvardskväll.
Ä Vi i Smyrnaförsamlingen känner tacksamhet efter konferensen. Det var roligt att deltagarna kom från många olika håll och var i många olika åldrar, säger Urban Ringbäck.
Smyrnaförsamlingen har valt att ta på sig ett särskilt ansvar för de här konferenserna, men det behöver inte med nödvändighet innebär att de alltid kommer att hållas där.
Ä Det finns fortfarande stora behov av en nytändning inom musiken i församlingarna, säger Urban Ringbäck, och efterlyser en ökad dialog mellan musiker och församling.
Ä Drömmen vore ju om fler pastorer var med!
I sin predikan i den avslutande gudstjänsten uppmanade han alla närvarande att fortsätta att sjunga, spela och leva in berättelsen om Jesus i människors liv i vår tid, att fortsätta bekänna sin tro genom sången och musiken och att låta sången och musiken leda in till tillbedjan av honom som är Lovsångens stora ämne.

Fotnot: Nästa sång- och musikkonferens planeras att hållas 14Ä16 oktober 2011.