Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Musik som förenar

Musik kan vara ett verktyg för integration. Det menar pastor Urban Ringbäck, som också ska hålla i ett seminarium om just detta på musikkonferensen MÖT.

I april är det dags igen för musikkonferensen MÖT. Temat för ett av lördagens 15-minutersseminarier är ”Musiken som verktyg för integration”. Det är Urban Ringbäck, pastor i Smyrnakyrkan i Göteborg, som ansvarar för ämnet, men idén föddes gemensamt i kommittén bakom konferensen.
– I musiklivet har vi ett oerhört starkt verktyg, säger Urban Ringbäck. Många har med sig musik som ett uttryck, ett språk.
Musik kan vara någonting som både skiljer åt och förenar, menar han. Det finns olikheter i de musikaliska uttrycken och i de språk man sjunger på. Samtidigt har musiken en förmåga att nå människor djupare även om man inte förstår precis allt som sjungs.
– Vi har erfarenhet som församling av vilken välsignelse det mångkulturella är, säger han. Han berättar om församlingens julkonserter under senare år då personer från bland annat Afrika och Mellanöstern har medverkat med julsånger från sina egna traditioner.
– Det blev inte bara bra, utan det blev så mycket bättre. Det blev så stämningsfullt och vackert. Och det är ganska naturligt att sjunga julsånger från Mellanöstern, det är ju därifrån det vi sjunger om kommer.
Att arbeta mångkulturellt kan förvisso kräva mer engagemang, men när allt är på plats blir resultatet mer färgstarkt, menar Urban Ringbäck.
Sången kan också fungera som språkträning för människor som inte kan svenska. Och att översätta sångtexter från persiska till svenska är inte så svårt som man kan tro heller, enligt Urban Ringbäck.
Hos vissa kan det finnas ett motstånd mot förändringarna, men man får hjälpas åt att komma över trösklarna. Diskussionen om att sjunga sånger på engelska i gudstjänsterna är sedan länge överspelad i Smyrnaförsamlingen.
– Det är såhär vår verklighet ser ut, och vi måste kommunicera i vår egen församling.
FAKTA MÖT
MÖT står för ”musik, överlåtelse, tro” och är en ny variant av pingströrelsens sångledarkonferenser med anor från
1950-talet. Talare i år är den norske pastorn Egil Svartdal. Bland övriga medverkande finns Ellen och John Vingren,
Evelina Gard och Agnes Grahn. Man kommer också att presentera påskmusikalen Passion. MÖT arrangeras i Smyrnakyrkan, Göteborg, den 15–17 april.